Hlavní strana »  O nás
Aktuálně O nás Pracovníci Lektoři Kontakt Hvězdárna Pronájem DOKUMENTY

 O nás

K-klub – středisko volného času vzniklo v září roku 1992 jako nástupnická organizace okresního domu pionýrů v Jičíně. Pro účely nově vzniklé organizace byly zajištěny prostory v prvním a druhém patře budovy nynější Knihovny Václava Čtvrtka. V prvních třech letech působení je každoročně otevíráno 10 – 12 kroužků a K-klub hledá své „místo na slunci“. Během následujících dvou let dochází k zásadnímu rozšíření nabídky volnočasových aktivit, přílivu zájemců z řad dětí, mládeže i dospělých. Původní prostory se stávají nevyhovujícími. Po složitých jednáních získáváme kýžené prostory v budově bývalé radnice. Na podzim 1998 zde zahajujeme další etapu naší existence v nových prostorách. S novým prostorem se stále rozrůstá i naše nabídka.  Ve školním roce 2011/12 navštěvuje K-klub téměř 600 dětí, mladistvých a dospělých, kteří se rozprchnou do 66 kroužků.

Naší strategií bylo a doposud je, snažit se o co „nejširší záběr“ v nabídce činností, ale ne všeho. A ne za každou cenu. Nabízet aktivity, v jejichž konání je možno nalézt jisté hodnoty vedoucí k upevňování morálního kodexu, sociálního cítění, schopností komunikace, získávání poznatků, dovedností a inspirace. Nepodléhat bezhlavě módním trendům, ale uvážlivě vybírat. Poskytovat dětem, mládeži i dospělým kvalitní alternativy trávení volného času pod kvalitním vedením.

čp. 99 a čp. 2


Nahoru ^
2007 K Klub Jičín | Webprovas.com