K-klub je pověřeným školským zařízením pro děti pracovníků v IZS

Provoz je zajištěn v K-klubu na Valdštejnově náměstí 99 od 6,30 – 16,45 hodin v pracovní dny, vchod z náměstí vedle pasáže Masných krámů.

K-klub je od 4.1.2021 pověřeným školským zařízením pro děti od 1. – 5. třídy základních škol. Podrobné info zde. V případě nejasností volejte přímo do K-klubu na telefon 730 811 871 v čase od 8,00 – 18,00 hodin. V případě, že telefon nikdo nebere, zanechte sms a ozveme se Vám zpět.

Nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let (K-klub zajišťuje péči pro děti navštěvující základní školy) je zajištěna pro klíčové profese:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

K-klub byl vybrán po dohodě s Městem Jičín a pověřen hejtmanem . Povinností těchto zařízení je vykonávat péči spočívající zejména v:

 • vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola); (rodiče zajistí rozvrh dětí a přinesou jej do K-klubu);
 • dozoru a dohledu zletilou osobou;
 • stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna); (K-klub bude vodit děti do školní jídelny na ZŠ Železnická 460, Jičín (4.ZŠ)
 • vedení základní evidence docházky dětí.

Dítě může být do zařízení umístěno na základě přihlášky, která je zasílána uvedené kontakty:

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky: Mgr. Martin Struna, mstruna@kr-kralovehradecky.cz telefon: 607 094 574

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky: Mgr. Svatava Odlová, sodlova@kr-kralovehradecky.cz telefon: 736 521 855

Základem je vyplnění přihlášky, její potvrzení zaměstnavatelem kvůli ověření příslušnosti do krizových profesí a její doručení určené škole, školskému zařízení buď prostřednictvím zaměstnavatele nebo osobně (v obou případech lze i elektronicky). Určená škola, školské zařízení následně kontaktuje rodiče a společně dohodnou podrobnosti nástupu. Z technických důvodů bude péče poskytována zpravidla až den následující po obdržení přihlášky. Postup pro přihlášení včetně seznamu pověřených škol a školských zařízení zveřejněn rovněž na školském portálu krajských webových stránek…zde

V případě nejasností volejte přímo do K-klubu na telefon 730 811 871 v čase od 8,00 – 18,00 hodin. V případě, že telefon nikdo nebere, zanechte sms a ozveme se Vám zpět.

Views: (110)