fbpx

Pravidla hry

Všeobecně

Hra „O Medardovu kápi“ je týmová šifrovací hra pro širokou veřejnost. Smyslem Hry je prověřit psychickou a fyzickou odolnost jednotlivých týmů při soupeření se soupeři, s nástrahami organizátorů, s fyzickou únavou, počasím, nekomfortními podmínkami a dalšími faktory, ale samozřejmě také hráče pobavit a uchystat jim zábavu na červnovou noc. Cílem hry je postupovat v souladu s Pravidly od startovního do cílového stanoviště. Pořadatelem Hry je středisko volného času K-klub Jičín.

Účast ve hře, registrace, platba startovného

Hry se mohou účastnit týmy o počtu 2-5 členů. Registrace týmů proběhne letos pokud možno přes webový registrační formulář. Tým si při registraci zvolí název, heslo týmu a oznámí číslo kontaktního telefonu a e-mailu pro komunikaci s organizátory před a během Hry. Startovné ve výši 300 Kč / tým bude provedeno na základě on-line přihlášky. Dodatečné přihlášení na startu je možné v hotovosti za zvýšené startovné 350 Kč / tým. Peníze ze startovného budou využity na pokrytí nákladů s hrou spojených. On-line registraci, prosím, proveďte nejpozději do středy 7.6.2023. Rozhodnete-li se pro účast později, vezmeme do Hry i Vás, prosíme ale o maximálně možné využití on-line registrace.

Termín hry

V pátek 9.6.2023 od 17:40 do 18:15 proběhne v K-klubu dodatečná prezentace, výběr startovného a předání startovních obálek. Hra samotná odstartuje v 18:30 hodin na Valdštejnově náměstí. Cíl Hry bude na zatím neznámém místě. Cíl se uzavírá v sobotu 10.6.2023 v 6:00 ráno.

Šifry

Šifrou obecně se rozumí úloha či aktivita, jejímž vyřešením či splněním získává tým informaci o poloze dalšího stanoviště. Zadání šifer bude umístěno na stanovištích v označených schránkách nebo bude vydáno obsluhou stanoviště. Všechny šifry budou označeny logem Hry, číslem a heslem stanoviště. Bude-li šifra na stanovišti uložena v tištěné formě, smí si tým vzít s sebou maximálně 2 výtisky, nebude-li výslovně řečeno jinak. Bude-li šifra na stanovišti umístěna v neodnosné formě, tým si takovou šifru opíše, obkreslí, vyfotí apod., případně ji rovnou vyluští :-). Šifry nebudou na stanovištích nijak ukryty, pouze budou umístěny tak, aby nebyly příliš na očích nenechavcům. Použitá zadání šifer je nutno vzít s sebou až do cíle, mohou se hodit. Nebude-li uvedeno jinak, používají šifry ke kódování anglickou abecedu o 26 znacích A-Z (bez CH). V případě polského kříže je použita abeceda o 27 znacích včetně písmene CH.

Systém hry

Hra bude čistě lineární. Vyluštěním šifry získává tým informaci o poloze následujícího stanoviště a postupuje Hrou dál. Pokud se týmu nepodaří šifru v rozumném čase vyřešit, má dvě možnosti, jak si postup ulehčit. První možností je požádat o Nápovědu, což je standardizovaná informace, která může s řešením šifry napomoci. Druhou možností je požádat o Řešení, což je informace o poloze následujícího stanoviště. Nápovědu a Řešení si lze vyžádat telefonicky od organizátorů, číslo bude zveřejněno ve startovních informacích. Při žádosti o Nápovědu či Řešení uvede týmu heslo stanoviště a heslo týmu (zvolí si při prezentaci). Čerpání Nápověd a Řešení je množstevně neomezené, nicméně tým musí jejich získání vykoupit pomyslnými kapkami Živé vody. Cena samostatné Nápovědy je 1 kapka, cena samostatného Řešení 3 kapky Živé vody. Čerpá-li tým na jedné šifře Nápovědu a následně i Řešení, spotřebuje rovněž pouze 3 kapky Živé vody, tzn. výhodnější postup je pokusit se o řešení nejprve s Nápovědou. Případnou žádost o Řešení je dobré využít až v případě, kdy už tým opravdu delší dobu netuší, jak si s šifrou poradit.

Tým projde úspěšně Hrou, pokud projde do cílového stanoviště v souladu s Pravidly, v cílovém stanovišti se organizátorům prokáže cílovým heslem, které se dozví v průběhu Hry a vyřeší cílovou šifru. Jako čas ukončení Hry bude započítán čas vyřešení cílové šifry. Do cíle je nutno dorazit nejpozději v 6:00 (sdělit cílové heslo a vyzvednout poslední cílovou šifru), závěrečnou cílovou šifru lze řešit i po tomto čase. Její vyřešení je ale nutné pro zdárné ukončení celé Hry. Plnění cílové šifry je možno uskutečnit do 7:00 v souladu s pokyny v zadání této šifry.    

Pravidla mohou být během Hry doplněna doplňkovými pravidly uvedenými kurzívou v zadání šifer.

Vyhodnocení hry

Konečné pořadí týmů ve Hře je dáno třemi kritérii:

Prvním kritériem je dosažení cíle a vyluštění cílové šifry, druhým kritériem je menší počet spotřebovaných kapek Živé vody a třetím kritériem pak čas ukončení Hry.

Nejlepší týmy budou odměněny diplomem a drobnými dary.

Povolené a zakázané postupy

 • Tým hraje za každých okolností dle zásad fair-play a dodržuje Pravidla hry. 
 • Postup Hrou je možný pouze za pomoci chůze, běhu nebo plavání, povoleny jsou i přesuny prostředky veřejné hromadné dopravy nebo plavba libovolnými plavidly. Povolené naopak nejsou kola, koloběžky, kolečkové brusle, motorová vozidla, jízda na zvířeti apod.
 • Hráči mohou během hry získávat obecné informace od kolemjdoucích, od přátel na telefonu, z internetu i jiných veřejně dostupných zdrojů. Osoby nezúčastněné ve Hře nesmí ovšem přímo zasahovat do luštění šifer.
 • Tým se může během Hry kdykoli rozdělit, uzná-li to za vhodné.
 • Dorozumívání v týmu je možné všemi běžně dostupnými prostředky.
 • Použití GPS pro navigaci v terénu je povoleno.
 • Tým nespolupracuje se soupeři ani jim neškodí, zakázáno je sledovat konkurenční tým bez vyřešení šifry.
 • Stanoviště tým po vyzvednutí šifry uvede do původní podoby.
 • Najde-li tým náhodně stanoviště bez vyluštění předchozí šifry, nesmí si toto zadání vyzvednout.
 • Tým se pohybuje trasou Hry v souladu se zákony ČR, nevstupuje na neveřejné pozemky a je dbalý obecně slušného vychování a dobrých mravů.

Nutné vybavení do hry

Organizátory předpokládaná doba Hry je 6-11 hodin. Vybavte se na tuto dobu přiměřeně, co se týká drobného občerstvení, kvalitního obutí a ošacení pro pobyt v přírodě s přihlédnutím k aktuálnímu počasí apod. Podstatná část Hry se odehraje za tmy, proto je nutné vzít s sebou nějaké posvícení (ideální jsou čelovky). Ostatní vybavení nutné pro absolvování Hry obdržíte na startu. Hra se bude konat v Jičíně a v jeho blízkém až středně vzdáleném okolí. Hra se koná za každého počasí.

Důležité upozornění

Letošní trasa je v ideálním případě dlouhá okolo 15 km. S civilizačními vymoženostmi během Hry můžete počítat na startu, velmi rychlé týmy pak ještě cca okolo poloviny Hry. Dále už bude jen hlad, žízeň, bída, zima, déšť, blesky, krupobití a mor. Během podstatné části Hry budete odkázání pouze na lesní a luční plody, kořínky, houby, ulovenou zvěř 🙂 nebo vlastní zásoby. O to lépe se proto připravte, co se týká dostatečné výbavy (oblečení, obutí, jídlo, pití, světlo, telefony apod.). Hodit by se letos mohly i plavky.

V případě, že byste chtěli letos absolvovat Hru s kočárkem, kontaktujte prosím před Hrou organizátory. Na trase je pasáž, která je pro tento způsob postupu víceméně neschůdná. Bude-li ale někdo přesto chtít absolvovat Hru s nechodícím juniorem, řešení se najde. V konkrétním okamžiku bude části týmu nabídnut alternativní přesun po sjízdné cestě, který ale bude znamenat vynechání 2 stanovišť. Část týmu ale musí projít trasu Hry standardní cestou.

Dále je nutno vzít s sebou do týmu minimálně toto:

 • tvrdou podložku, papíry, psací potřeby, nůžky, izolepa, průsvitka, kružítko, pravítko
 • nahlášený mobilní telefon pro komunikaci s organizátory pro čerpání Nápověd a Řešení
 • telefon nebo jiné zařízení s datovým připojením (absolvovat Hru půjde i bez toho, ale bude to zdržovat Vás i ostatní)
 • průhledné folie (pro uchování šifer v případě deště)
 • mobilní aplikaci mapy.cz pro snazší orientaci v terénu – většina stanovišť Hry jsou v této aplikaci dohledatelná

Ostatní nutné vybavení pro Hru obdrží týmy ve Startovní obálce, která bude obsahovat:

 • organizační pokyny
 • mapové podklady nutné k postupu Hrou
 • číslo mobilního telefonu pro čerpání Nápověd a Řešení
 • upřesnění polohy šifer na stanovištích (bude-li to nutné)
 • šifrovací pomůcku se základními typy kódování
 • zadání šifry č.1
{{field.label}}
{{ fieldValue( field.id, entry ) }} Podrobnosti
DRegistrovánoNázev týmu
19572023-04-17 08:11:15Michalovy Amazonky
19602023-04-23 13:45:53Proudoví Krtci
19652023-05-07 18:36:20Error 404
19802023-05-12 06:56:34Prázdná množina
19852023-05-14 19:50:38YNERIS
20032023-05-18 08:51:18Falešná pětka
20112023-05-19 08:44:33Hlavně se nezranit
20142023-05-21 19:29:53Kukytým
20152023-05-22 11:09:08TyMyJáN
20162023-05-27 17:22:34Proxíci
20172023-05-29 19:40:42Chodící ostrov
20182023-05-30 08:15:00Noční paprsky
20192023-05-30 09:14:243 Mrožketýři
20202023-05-31 10:59:52Mířil k lesu, medvěd za ním
20212023-06-02 07:07:47Žabáci
20222023-06-02 18:11:18Víno v batůžku
20232023-06-02 21:44:31Skleněný půllitr
20242023-06-03 06:56:44Nevyskúšaš, nevieš
20252023-06-03 08:46:13HS DŽ
20262023-06-04 06:52:18Lenochodi
20272023-06-04 10:59:317779654350
20292023-06-05 07:51:25Rum a čtyři panáci
20302023-06-05 09:56:44Sněžné veverky
20312023-06-05 11:16:38Bufeťáci
20322023-06-05 11:18:41Hledá se Dory
20332023-06-06 09:57:45\”Je to ve hvězdách…\”
20342023-06-06 12:21:34Nord Stream
20352023-06-06 16:04:00Bludičky
20362023-06-06 20:09:46Sechs on the beach
20372023-06-07 14:01:36Nevzdámeto
20382023-06-07 15:12:39Zbyli jsme tři
20392023-06-07 17:49:04Lovci jahod
20402023-06-07 20:33:25Podhorští mořeplavci