Co drží v ruce socha Amfitrité, kterou najdeme v kašně na Valdštejnově náměstí?

(foto zdroj: wikipedia)