fbpx

K-klub – středisko volného času

Kontakt:

Valdštejnovo náměstí 99, Jičín 506 01
tel.: (+420) 493 532 451
mobil.: (+420) 603 373 828 
e-mail: info@kackojicin.cz

Pracoviště K1
(hlavní budova)

Valdštejnovo náměstí 99

PROSTORY
Kanceláře
Výtvarna
Technická učebna
Velký sál
Malý sál
Hudebna
Dramaťárna
Kuchyňka

Pracoviště K2

Valdštejnovo náměstí 2
(vchod z ulice Smiřických)

PROSTORY
Přízemí
Výtvrarna
Keramická dílna
Hudebna (dolní)
PC učebna
Šatna

Patro
Hudebna (horní)
Taneční sál
Kuchyňka
Relax (pokoj)
Ubytovna
Šatna (2x)

Pracoviště K3

Valdštejnovo náměstí 2
(vchod z podloubí)

PROSTORY
Jazyková učebna (np. 1)
Švadleny (np. 1)
Kuchyňka (np. 1)
Herna (np. 2)

Centrum přírodních věd – Hvězdárna

Raisova 310, Jičín
www.hvezdarnajicin.cz


Fakturační údaje

K-klub – středisko volného času
Valdštejnovo náměstí 99, Jičín 506 01
tel.: (+420) 493 532 451
mobilní tel.: (+420) 603 373 828 
e-mail: info@kackojicin.cz
IČO: 71234918
DIČ: CZ71234918
Číslo účtu: 27-319 419 0247/0100

K-klub je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zastoupen ředitelkou Mgr. Lenkou Vackovou. 

Zřizovací listina ze dne 15.9.2004 schválená usnesením č. 11 Zastupitelstva města Jičína. 

Živnostenský list č.j.: ŽÚ-01/266/05/6/260112 vydaný na pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě.

Nejsme plátci DPH.