Pro případ možné nudy vytváříme rubriku pro děti a jejich nejbližší. Hry a další aktivity zde budou pravidelně obměňovány. Mnoho zábavy!

Co dělat, když jsem sám/sama?

Ve chvilkách volna, nejen pro „šachisty“.

Šachy pro radost, pobavení i poučení

1. Stránka: Zahrajte si šachy online proti počítači

https://www.chess.com/cs/play/computer

 • Zvolte si    úroveň 1 – 10  podle svých schopností

 • Využijte:
  • možnosti volby barvy figur
  • nápovědy
  • vracení tahu a vymysli nový, lepší tah
  • poraď se s počítačem

2. Stránka: Hrajte šachy na nejlepším šachovém webu!

https://www.chess.com/cs

 • Můžete:
  • učit se hrát šachy
  • hrát s počítačem
  • řešit jednoduché i složitější úlohy
  • hrát online

Závod aut na papíře

Nakreslete si cestu. Ta se může zužovat, rozšiřovat. Do cesty umístěte překážky (stačí jen malé čárky napříč v cestě). Pak vezměte tužku nebo propisku. Zapřete špičku tužky hrotem o papír a horní část přidržte ukazováčkem. Pohybu tužkou a tedy i stopy po papíře dosáhnete tak, že zatlačíte na hrot tužky v lehkém sklonu, čímž se tužka po papíru posune. Takto projeďte celou trasu. Pak vezměte jinak barevnou tužku a zkuste to ještě jednou. Jaký bude váš rekord v minimálním počtu tahů?

Stavitelé

Varianta pro 1 hráče: potřebuješ jednu krabičku zápalek a skleněnou lahev. Pokládej na hrdlo lahve zápalky. Směr a způsob je libovolný, zápalky se mohou dotýkat hrdla nebo i jen zápalek samotných. Stav tak dlouho, dokud se nezbavíš všech zápalek. Pokud ti nějaké spadnou, dostav je znovu. Za jak dlouho se zbavíš všech zápalek? Kolik krabiček zvládneš použít na stavbu tak, aby ti věž nespadla?

Náramky II – více v záložce „Vyrobte si sami“

Minimeteorologická stanice – více v záložce „Vyrobte si sami“

Co se stalo na mé narozeniny?

Zjisti, co se stalo na tvé narozeniny. Zapátrej na internetu, ve starých novinách, zeptej se na další detaily rodičů. Víš, kdo byl prezidentem? Jaké bylo ten den počasí? Jaká událost hýbala světem?

Na kadeřnictví

Vyzkoušej různé druhy účesů! Pokud máš možnost, použij panenku s delšími vlasy nebo popros maminku, jistě bude ráda.

Silný cop zkus tady.

Provlékaný culík vyzkoušej tu.

Rybí copánky můžeš vyzkoušet zde.

Inspirace je převzatá z knihy Copánky a náramky od Fiony Wattové a Lisy Milesové (cit. WATT, Fiona, Ray GIBSON a Lisa MILES. Copánky a náramky: Zaplétání vlasů. Dot. 1., čes. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. ISBN 80-7237-026-x. )

Další zajímavé typy najdete níže.

Aktivity jsou převzaté z knihy 365 zábavných činností bez televize, náměty pro děti a jejich rodiče – Steve a Ruth Bennettovi (cit. BENNETT, Steven J. a Ruth BENNETT. 365 zábavných činností bez televize: [náměty pro děti a jejich rodiče]. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. Nápady – hry – tvořivost. ISBN 80-7178-480-x).

Hry proti nudě (pro dva a více hráčů)

Závod aut na papíře

Nakreslete si cestu. Ta se může zužovat, rozšiřovat. Do cesty umístěte překážky (stačí jen malé čárky napříč v cestě). Pak vezměte tužku nebo propisku. Zapřete špičku tužky hrotem o papír a horní část přidržte ukazováčkem. Pohybu tužkou a tedy i stopy po papíře dosáhnete tak, že zatlačíte na hrot tužky v lehkém sklonu, čímž se tužka po papíru posune. Tímto způsobem se hráči střídají v jednotlivých tazích (dobré je, aby každý měl jinou barvu tužky). Vyhrává ten, kdo projede cílovou rovinou jako první.

Stavitelé

Každý hráč (max. 6) potřebuje jednu krabičku zápalek se stejným počtem zápalek. Hráči si sednou kolem stolu a doprostřed postaví skleněnou lahev. Poté hráči popořadě pokládají na hrdlo lahve zápalky. Směr a způsob je libovolný, zápalky se mohou dotýkat hrdla nebo i jen zápalek samotných. Pokud však hráči zápalka spadne nebo s ní spadnou i jiné zápalky, bere tento hráč všechny spadané zápalky. Hraje se tak dlouho, dokud se někdo nezbaví všech zápalek.

Postřeh!

Dejte na stůl stejné předměty (mince, hrací kostky,..). Předmětů musí být o jeden méně než je hráčů. Poté si domluvte výchozí pozici ruky (např. za zády, nad hlavou,…). Na daný povel musí každý sebrat jeden předmět ze stolu. Ten, který nestihne sebrat žádný předmět, vypadává. Vypadává i ten, komu předmět spadne.

Co se změnilo?

Jeden hráč odejde za dveře a druhý na sobě něco změní. Hráč, který se vrátí, má za úkol poznat, co se změnilo.

Varianta: Může se hrát, že se něco změní v místnosti.

Židle a provázek

Hra pro dva hráče. Každý hráč potřebuje židli. Ty postavíme do vzdálenosti zhruba tří metrů opěradly k sobě.Mezi ně položíme na zem provázek tak, aby v obou případech končil u vzdálenější hrany židle. Pak může začít hra. Na daný povel hráči vyrazí směrem doleva, oběhnou obě židle, opět se každý posadí na židli, na chvilku zvednou nohy z podlahy. Pak se na židli předkloní a ten rychlejší zatáhne za provázek tak, že se jeho druhý konec dostane mimo dosah druhého hráče. Tak se pozná vítěz.

Kris-kros jinak

Nastříhejte si malé čtverečky papíru a na ně napište všechna písmena abecedy. Potom je promíchejte. Namátkou začněte papírky s písmeny vytahovat a dopište k nim pořadová čísla od jedné do 34. Pak už zahajte hru. Dohodněte se na počtu papírků, které si vytáhnete a z nich v určitém čase napište co nejvíce slov s pokud možno největšími čísly. Po vypršení limitu se přečtou slova nahlas, spočítají body a vyhlásí vítěz.

Bingo!

Napínavá a oblíbená hra. Každý hráč si nakreslí síť 4×4 (počet políček lze po domluvě zvětšit). S malými dětmi lze hrát tak, že se každé políčko vybarví jinou barvou, větší děti mohou do políček napsat čísla, písmena či např. vyjmenovaná slova. Vyvolávač pak např. tahá barevné papírky (pokud hráči mají síť vybarvenou), vyjmenovává čísla, vyjmenovaná slova atd. Podle toho, co vyvolávač řekl, si hráč zatrhne své políčko, pokud se shoduje s výrokem vyvolávače. Takto hra pokračuje do té doby, než někdo vyplní všechna čtyři políčka v řadě, sloupci či diagonále. Komu se to podaří, křičí bingo! a stává se vítězem.

TIP: Hra může pokračovat dál, kdy i první vítěz pokračuje ve hře. Kdo má dvě řady (nebo kombinaci řady se sloupcem či dvě křížící se diagonály), vyhrává a křičí bingo-bongo! V případě např. vyjmenovaných slov, kdy počet políček je omezen se může hrát na celou vyplněnou tabulku.

Twister!

Připravte si 18 papírů zhruba o velikosti A4. Po trojicích je označte stejnými barvami (pokud máte barevnou kostku, jejíž stěny jsou různě barevné, označte papíry danými barvami nebo si připravte šest papírků stejné barvy). Velké papíry potom rozprostřete po podlaze a lehce je připevněte lepící páskou. Hra může začít. Hoďte kostkou nebo vytáhněte z klobouku malý barevný papírek a některou část těla položte na papír, který má stejnou barvu, jaká byla hozena či vytažena. Hoďte nebo vytáhněte znovu a zkuste jinou částí těla dosáhnout na další papír s barvou, která padla. Současně může hrát více hráčů.

Piškvorky naruby

Hraje se přesně opačně než piškvorky. Oba hráči se snaží neumístit svá kolečka a křížky do řady. Domluvte se předem na počtu (nejznámější je pět nebo tři). Ve druhém případě se tedy hráč snaží vyvarovat tomu, aby zanesl do řady tři kolečka a zároveň se snaží svými tahy přinutit soupeře k tomu, aby on tři křížky do řady napsal.

Na sardinky (hra alespoň pro tři hráče)

Variace hry na schovávanou. Jeden hráč odejde od ostatních a najde si úkryt, do kterého se vejdou později všichni hráči. Hráči pak začnou schovávaného hledat. Ten, kdo ho objeví, se k němu potichu přidá. Takto se z pohodlného úkrytu stává místo pro sardinky. Hra končí ve chvíli, kdy poslední hledající hráč objeví ukryté kamarády.

Aktivity jsou převzaté z knihy 365 zábavných činností bez televize, náměty pro děti a jejich rodiče – Steve a Ruth Bennettovi (cit. BENNETT, Steven J. a Ruth BENNETT. 365 zábavných činností bez televize: [náměty pro děti a jejich rodiče]. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. Nápady – hry – tvořivost. ISBN 80-7178-480-x).

Hlavolamy a další podobná zábava

NOVINKA – Rozdílné fotografie – najdi deset rozdílů, hledej zde.

Narozeninová párty

Na narozeninové párty dědy Toma se sešlo deset členů rodiny. Byli tam dva dědečkové, dvě babičky, tři tatínkové, tři maminky, tři synové, tři dcery, dvě tchyně, dva tchánové, jeden zeť, jedna snacha, dva bratři, dvě sestry a čtyři vnoučata. Kteří členové rodiny byli na oslavě dědečka, aby to vysvětlovalo tolik rodinných vazeb?

Odcizení šperků

„Někdo mi ukradl šperky!“ Křičela rozčílená paní na policistu, který právě dorazil k jejímu domu. „Byla jsem zrovna v koupelně, když jsem slyšela šramot. Podívala jsem se klíčovou dírkou a viděla ohromného chlapa. Neodvažovala jsem se s ním potkat, tak jsem jen zoufale sledovala, jak utíká dveřmi, které vedou přímo na chodbu. Běžela jsem pak za ním, ale měla jsem pantofle a tak jsem neutíkala tak rychle, abych ho dohnala. Byl to chytrý zloděj, vybral si den, kdy je v domě rušno, protože se tu na chodbách právě maluje. Je tu hodně lidí, proto si ho nikdo nevšiml.“ Policista si prohlédl pracovnu. Všude bylo hezky uklizeno, tmavý koberec byl čistý. Pootevřenými dveřmi byla vidět chodba zamazaná od malířských barev. Poté policista řekl: „Tu loupež jste nalíčila sama!“ Jak na to přišel?

Problémy s prodejem zahrady

Panu Shelbymu se nedařilo prodat zahradu, protože nestojí zrovna na výhodném místě. Původně za ni chtěl 1100 dolarů. Nikdo však o ni nestál, proto snížil cenu na 880 dolarů. Ani na tuto nabídku nenašel zájemce. Ubral tedy na 704 dolarů. Nakonec v zoufalství snížil cenu ještě jednou, naposledy. To mu už pak zazvonil telefon a zahradu prodal. Kolik za ni dal? (Řešení: Pan Shelby snižoval předchozí cenu vždy o 20%, konečná prodejní cena tedy byla 563,20 dolarů).

Přesmyčky států

č.1 ÁNAONVEUIG

č. 2 ETZAANIN

č. 3 OCKETRU

č. 4 GETIARNNA

č. 5 RIGENIE

č. 6 MJEEN

č. 7 INKOSF

č. 8 MGOONLSOK

č. 9 MÁNITASE

č. 10 AMRÁIUNEIT

č. 11 KONGRÓS

č. 12 OBLIEVÍ

(Řešení: Nova Guinea, Tanzanie, Turecko, Argentina, Nigerie, Jemen, Finsko, Mongolsko, Tasmánie, Mauritánie, Grónsko, Bolívie)

Baseballová sestava

Určete jména všech hráčů ve všech pozicích, tedy nadhazovače, chytače, spojku, 1. metaře, 2. metaře, 3. metaře, levého polaře, středního polaře a pravého polaře, když víte, že:

 1. Metař Andy nemá řád chytače.
 2. Edova sestra je zasnoubena s hráčem na druhé straně.
 3. Střední polař je větší než pravý polař.
 4. Harry a třetí metař bydlí ve stejném domě.
 5. Paul a Allen vyhráli v kartách 20 dolarů nad nadhazovačem.
 6. Ed a všichni polaři hrají ve volném čase poker.
 7. Žena nadhazovače je sestra třetího metaře.
 8. Všichni, kromě Allena, Harryho a Andyho, jsou menší než Sam.
 9. Paul, Andy a spojka prohráli každý 50 dolarů v dostihách.
 10. Paul, Harry, Bill a chytač dostali v kulečníku na frak od druhého metaře.
 11. Sam je rok ženatý.
 12. Chytač i třetí metař jsou nejdéle ženatí a oba mají po dvou dětech.
 13. Ed, Paul, Jerry, pravý polař a střední polař jsou svobodní. Ostatní jsou ženatí.
 14. Spojka, třetí metař a Bill prohráli 100 dolarů při sázení na zápasy.
 15. Jeden polař je buď Mike nebo Andy.
 16. Jerry je větší než Bill.
 17. Mike je menší než Bill.
 18. Jerry a Mike jsou oba těžší než třetí metař.
 19. První polař je Sam.
 20. Harry není polař.
 21. Chytač není Mike.

(Řešení: Nadhazovač = Harry; chytač = Allen; spojka = Ed; 1. metař = Paul; 2. metař = Jerry; 3. metař = Andy; levý polař = Sam; střední polař = Bill; pravý polař = Mike).

Mravenec v teráriu

Chlapec si chytil mravence, aby ho mohl chvíli pozorovat. Umístil ho proto do terária s kruhovým půdorysem. Mravenec okamžitě vyrazil na průzkum. Od kraje terária šel 60 cm přímo na sever, kde narazil na stěnu. Tam zahnul přímo na východ a šel rovně 80 cm, až opět narazil do stěny. Jaký průměr má terárium?

(řešení: Vzpomeňme si na geometrii. Ropušník šel vlastně po dvou odvěsnách pravoúhlého trojúhelníku. Pokud se vrcholy pravoúhlého trojúhelníka dotýkají kružnice, pak jeho přepona tvoří průměr opsané kružnice. Pro připomenutí – obsah čtverce nad přeponou se rovná součtu obsahu čtverců nad odvěsnami – (602 + 802 = 3600 + 6400 = 10000. Druhá odmocnina z 10000 je 100.)

Proti zákonu?

Je proti zákonu či proti křesťanským zásadám, aby si muž vzal sestru své vdovy? (řešení: mrtvý muž si nemůže brát žádnou ženu.)

Mince a papír

Mám pouze minci a kousek papíru. Když je spustím najednou z výšky, spadnou stejnou rychlostí. Papír k minci samozřejmě nijak nepřipevním. Jak to dokážu? (řešení: Stačí mít menší kus papíru než je mince. Papír položte na minci, nesmí nikde přečnívat. Mince by měla být rovnoběžně s podlahou. Pod papír se takto nedostane žádný vzduch, takže bude padat stejnou rychlostí.)

Jaké slovo

Mám jedno slovo. Je psáno třemi písmeny, má dvě hlásky. Může být jedno, mohou být dvě, může být černé, modré, šedé. Může být čtené z obou stran. Které slovo mám na mysli? (řešení: oko)

Zkušený námořník

Starý námořník odešel jednoho dne z domu s 10 dolary a večer se vrátil se 150 dolary. V obchodě Námořník a kotva si koupil novou kravatu a v obchodě Vše pro zvířátka si koupil krmení pro svého papouška. Potom si nechal ostříhat vlasy. Námořník dostával výplatu šekem každý čtvrtek. V této roční době měly banky otevřené pouze v úterý, pátek a sobotu. Kadeřnictví mělo zavřené vždy v sobotu a prodejna Vše pro zvířátka neměla otevřeno ve čtvrtek a v pátek. Dokážete určit, který den šel námořník do města?

(řešení: v úterý – vyloučíme čtvrtek a pátek, to byla zavřena prodejna Vše pro zvířátka. V sobotu mělo zavřeno kadeřnictví. Protože Billy přišel domů s více penězi než s kolika šel do města, nechal si pravděpodobně svůj šek proplatit. Výplatu dostal ve čtvrtek, protože následující dva dny jsme zamítli, šel tedy do města následující úterý, tedy nejbližší den, kdy měly banky otevřeno. Ten den měl otevřen i obchod pro zvířátka a kadeřník).

Čtyři trojky

(úloha pro starší žáky, kteří se již lehce seznámili např. se zlomky či mocninami a odmocninami)

Máte k dispozici čtyřikrát číslici 3. Uspořádejte tyto trojky a dejte mezi ně jakákoli běžná matematická znaménka tak, aby se postupně rovnaly všem číslům od 1 do 10. (řešení: existuje mnoho způsobů, zde uvádíme příklady)

Hádanky jsou převzaty z knihy Malá kniha velkých hádanek od Charlese Barryho Townseda. (cit. TOWNSEND, Charles Barry. Malá kniha velkých hádanek: [logické myšlení, představivost, nekonvenční nápady]. Vyd.1. Praha: Portál, 2001. Nápady – hry – tvořivost. ISBN 80-7178-580-6).

Kruhovka (řešení: netloustla)

Doplňovačka s čísly (řešení: bílé, šedé, žluté, modré, fialové i strakaté)

Řetězovka (řešení: pro zábavu než pro kožešnicky průmysl

Úkoly jsou převzaty ze speciálního čísla časopisu Makovice – Co víte a nevíte o zvířatech (cit. Makovice speciál: Co víte a nevíte o zvířatech. Praha, 2003. ISSN 1212-6888).

Hokusy pokusy

Vyklíčí rostlina i z velké hloubky?

Zjistěte tady.

Smícháním všech barev získáme bílou?

Ověřte zde.

Proč je v létě lépe v bílém tričku než v černém?

Dozvíte se tu.

Co umí teplý a studený vzduch?

Zjistíte tu.

Pomačkám plastovou láhev bez dotknutí?

Odpověď naleznete tady.

Udělej si doma duhu

Jak na to se dozvíte zde.

Zvýší se hladina moří po roztání ledovců?

Na to přijdete tady.

Tajné písmo I

Na papír nakresli obrázek nebo napiš vzkaz špejlí nebo slabým štětcem namočeným do octa. Nech zaschnout přirozeně na vzduchu (nedávej na topení). Písmo se stane opět viditelné, pokud zapálíš svíčku a budeš nad plamenem opatrně pohybovat papírem (dej pozor, aby se nevznítil a pro všechny potřeby měj připravenou nádobu s vodou). Písmo zviditelníš také tak, že na papír položíš deku a přežehlíš ho žehličkou. Kromě octa také funguje citronová šťáva nebo mléko.

Tajné písmo II

Jeden list papíru namoč ve vodě. Pak ho polož na stůl. Na mokrý papír přilož suchý papír a na něj napiš zprávu. Mokrý list nech uschnout, suchý okamžitě znič. Abys zprávu přečetl/a, musíš papír opět namočit ve vodě a pak se na něj podívat proti světlu.

Nezoufejte, odpovědi na otázky se zde zanedlouho objeví.

Pokusy jsou převzaté z knihy Přírodovědné hry od Jitky Macenauerové (cit. MACENAUEROVÁ, Jitka. Přírodovědné hry. Olomouc: Rubico, 2012. Hrátky. ISBN 978-80-7346-147-8.)

Vyrobte si sami

Abstraktní umění

Potřeby: nůžky, provázek (např. juta), tempery, štětec, čtvrtka, noviny, těžší knížky, příp. barevný papír

Postup: Ustříhněte si tři provázky o velikosti cca 1 metru. Položte si provázek na arch novin a krom konců ho natřete temperou (barva nesmí být suchá). Poté nakruťte natřený provázek na čtvrtku tak, aby oba čisté konce vyústily ze čtvrtky na stejném místě. Čtvrtku s provázkem zakryjte novinami a zatižte knížkou. Chytněte oba volné konce a vytáhněte provázek. Takto můžete pokračovat s dalšími provázky a jinými barvami. Vznikne vám vždy originální abstrakce, kterou lze doplnit např. kresbami tuší. Obrázek můžete zarámovat tak, že z barevného papíru vystříhnete rám požadované šířky, který pak nalepíte na původní dílo.

Náramky II

Cop ze čtyř pramenů – tady a tady.

Spirála – zde a zde.

Kruhy – tu a tu.

Minimeteorologická stanice

Zajímáte se o počasí? Zkuste si postavit malou hydrometeorologickou stanici! Nejprve vyrobte anemometr = přístroj na zjišťování směru větru. Do rohů čtverce z kartonu o straně 12 cm napište značky světových stran – S, J, V, Z. Uprostřed čtverce vystřihněte kulatý otvor a čtverec napevno navlečte na dřevěnou tyčku. Potom vystřihněte z kartonu šipku. V jejím ocase udělejte díru a šipku připevněte napínáčkem k vršku tyčky. Šipka se musí volně otáčet. Hotový přístroj upevněte v zemi a nastavte jej podle světových stran. Na měření srážek budete potřebovat průhledný kelímek s rovnými stěnami a pravítko. Můžete si také pořídit laciný venkovní teploměr. Veďte si pak pravidelně záznamy, ať můžete tyto hodnoty později porovnávat.

Náramkománie – Vyrobte si náramek!

Pletení bavlněných náramků vyzkoušejte na tomto odkazu.

Náramky z džungle vyrobíte tady. K tomu je zapotřebí ještě vyrobit papírovou drť.

Přidáváme ještě nějaké zdobící tipy zde.

Inspirace je převzatá z knihy Copánky a náramky od Fiony Wattové a Lisy Milesové (cit. WATT, Fiona, Ray GIBSON a Lisa MILES. Copánky a náramky: Zaplétání vlasů. Dot. 1., čes. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1998. ISBN 80-7237-026-x. )

Sova

(materiál co dům dá aneb tip od naší výtvarnice Aničky)

Inspirativní obrázek najdete tu.

Barevný papír za pomoci brčka

(z kroužku Šikovných ručiček)

Potřeby: misky, tempery, voda, jar, brčko, papír (pokud bude tvrdší, nehrozí zkroucení)

Postup: Do misky s vodou přidáme jar a takové množství tempery, aby dostatečně obarvila vodu. Takto budeme pokračovat podle toho, kolik chceme mít barevných možností. Potom vodu nabubláme brčkem. Papír přiložíme na vzniklé barevné bubliny (můžeme táhnout nebo jen obtisknout). Po zaschnutí je papír hezky barevný.

Výroba vlastní svíčky

(z kroužku výtvarníků)

Potřeby: forma (malý panák nebo sklenička), vazelína nebo indulona, staré kusy svíček, 2 hrnky či jiné nádoby na vodní lázeň, vodu, knot (dá se koupit, ale stačí co nejpřírodnější materiál – např. juta. Může se použít ale i slabá tkanička od bot), těžší korálky, špejli

Postup: Připravíme si formu, kterou vymažeme vazelínou nebo indulonou. Staré kusy svíček necháme roztavit ve vodní lázni. Připravíme knot, který taktéž omočíme v tekutém vosku. Z jedné strany knotu přivážeme těžší korálky, které budou knot udržovat u dna. Z druhé strany knotu připevníme špejli, kterou položíme přes skleničku. Nalijeme vosk a necháme ztuhnout.

TIP: Do vosku můžeme přidat nastrouhanou voskovku či nějaké koření – badyán, řebíček.

Výroba vlastní křídy

(z kroužku Šikovných ručiček)

Potřeby: rulička od toaletního papíru, sáček, tempera, miska, lžíce, voda, sádra

Postup: do obyčejné ruličky od toaletního papíru vložíme sáček. V misce smícháme vodu se sádrou (do vody sypeme sádru, ne obráceně) a poté přidáme barevnou temperu. Směs poté nalijeme do ruličky a necháme zaschnout. Křída je na světě.

TIP: Tímto způsobem si můžete vyrobit třeba čtyřbarevnou křídu!