fbpx


Dokumenty potřebné při nástupu na tábor

Vyžadováno
na
pobytový
Vyžadováno
na příměstský
Dokument Ke stažení
ano ne Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře
Běžně vyžadovaný dokument, potvrzuje lékař.
Posudek lékaře nesmí být starší 24 měsíců od vydání lékařem a jeho platnost nesmí končit v době konání tábora.
Stáhnout
ano ano Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti
Běžně vyžadovaný dokument. Součástí dokumentu je i táborový řád, který je nutno podepsat zákonným zástupcem.
Podepisuje se v den nástupu na tábor.
Stáhnout
ano ano Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
Již delší dobu vyžadovaný dokument sloužící pro ochranu osobních údajů
Stáhnout
ano ano Zplnomocnění zastupování dítěte u lékaře
Dokument, ve kterém zákonný záastupce souhlasí s tím, že v případě nutnosti může pověřená osoba dopravit dítě do nemocnice a nechat dítě ošetřit bez předchozího souhlasu zákonného zástupce. Uvádí se zde jméno zdravotníka a
podepisuje se v den nástupu na tábor.
Stáhnout
ano dle
podmínek
Kopie kartičky pojištěnce
Standartně vyžadovaný dokument, kopii vytvoří zákonný zástupce a předá s ostatními dokumenty při nástupu na tábor