fbpx


Dokumenty potřebné při nástupu na tábor

Vyžadováno
na
pobytový
Vyžadováno
na příměstský
Dokument Ke stažení
ano ne Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře
Běžně vyžadovaný dokument, potvrzuje lékař.
Posudek lékaře nesmí být starší 24 měsíců od vydání lékařem a jeho platnost nesmí končit v době konání tábora.
Stáhnout
ano ano Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti
Běžně vyžadovaný dokument. Součástí dokumentu je i táborový řád, který je nutno podepsat zákonným zástupcem.
Podepisuje se v den nástupu na tábor.
Stáhnout
ano ano Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti Covid-19
Nově vyžadovaný dokument (poprvé loni).
Podepisuje se v den nástupu na tábor.
Stáhnout
ano ne Souhlas s pobytem na táboře
Nově vyžadovaný dokument, ve kterém zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že si je vědom rizik spojených s možností onemocnění dítěte nemocí Covid-19 na táboře.
Podepisuje se v den nástupu na tábor.
Stáhnout
ano ano Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
Již delší dobu vyžadovaný dokument sloužící pro ochranu osobních údajů
Stáhnout
ano ne Zplnomocnění zastupování dítěte u lékaře
Dokument, ve kterém zákonný záastupce souhlasí s tím, že v případě nutnosti může pověřená osoba dopravit dítě do nemocnice a nechat dítě ošetřit bez předchozího souhlasu zákonného zástupce. Uvádí se zde jméno zdravotníka a
podepisuje se v den nástupu na tábor.
Stáhnout
dle
podmínek
dle
podmínek
Písemný informovaný souhlas
Nový dokument, který je vyžadován pouze tehdy, pokud před odjezdem na tábor nebude mít dítě jedno z následujících:

a) 22 dnů po první dávce očkování
b) PCR test starý max. 7 dní
c) doklad o prodělané nemoci Covid-19 nebo očkování

Podpisem tohoto dokumentu zákonný zástupce souhlasí s testováním dítěte na táboře pověřeným pracovníkem.
Podepisuje se v den nástupu na tábor.

Více informací k testování na táborech najdete zde
Stáhnout
ano dle
podmínek
Kopie kartičky pojištěnce
Standartně vyžadovaný dokument, kopii vytvoří zákonný zástupce a předá s ostatními dokumenty při nástupu na tábor