fbpx

O Dětské scéně

Dětská scéna je celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů. Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů, rozbory inscenací, dopolední praktické semináře a inspirativní doplňkový program. Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu. Celostátní kolo Dětské scény probíhá v červnu ve Svitavách. Podrobné informace naleznete zde https://www.nipos.cz/co-je-detska-scena/.


Okresní kolo dětských recitátorů

Okresní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů pořádá ŠZ DVPP při pobočce Jičín, organizátorkou je p. D. Ženatá. Veškeré organizační dotazy a přihlášky tedy směřujte na ni. Kontakt: 724 882 650, zenata@cvkhk.cz .

Termíny:

  • školská kola do 16. 2. 2020
  • přihlášky do okresního kola do 19. 2. 2020 p. Ženaté
  • okresní kolo probíhá 6. 3. 2020 v jičínském K-klubu (více informací v následujícím odstavci)

Přihlášky, propozice a další informace najdete takto: https://soutezekhk.cz/ → nahoře modrá záložka „Umělecké“ → poslední soutěž je Dětská scéna (propozice a organizační řád naleznete vlevo, přihlášku a organizační informace pak po rozkliknutí „kategorie“ v řádku „Jičín“)

Výsledková listina: tady
Okresní kolo dětských divadelních, recitačních a loutkářských souborů

Okresní kolo Celostátní přehlídky dětských divadelních, recitačních a loutkářských souborů pořádá K-klub Jičín, organizátorkou je L. Kubínová. Veškeré organizační dotazy a přihlášky směřujte na kubinova@k-klub.jicin.cz , příp. na tel. 603 373 828.

Termíny:

  • přihlášky do okresního kola do 5. března 2020 L. Kubínové
  • okresní kolo proběhne 12. 3. 2020 v K-klubu Jičín

Přihlášky zde, propozice tu. Nezkrácenou podobu propozic naleznete na https://www.nipos.cz/detska-scena-2020-propozice/.

Výsledková listina: VZHLEDEM K PREVENTIVNÍM OPATŘENÍM SE OKRESNÍ KOLO NEKONALO. SOUBORY OBDRŽELY POZVÁNKU DO HRADCE KRÁLOVÉ.