Rekapitulace a autorská řešení šifer

Šifra č.1 – obrázky a vlaječky + doplněk

Šifra využívala princip, kdy se v některém jiném jazyce vyskytuje slovo, které má při vyslovení i nějaký význam v češtině. Četla se písmena na pozicích označených vlaječkami ze slov, která označují český význam slova z obrázku vysloveného v jazyce dle vlaječky. Použity byly tyto dvojice slov: život/břicho, kasa/dům, mačky/kočky, list/seznam, dort/tam, sklep/obchod, kamera/pokoj, kukla/panenka, kurva/zatáčka, kaiser/císař, šíp/ovce, nať/velký a ret/červený. Vyšla tajenka PŮL KM PO MODRÉ NA VÝCHOD. Tam pak byl obrázek šikmé věže v Pise, který napověděl, kam dál.


Šifra č.2 – polský kříž maskovaný za sudoku

Ač obrázek vypadal trochu jako sudoku, jednalo se vlastně o 9 polských křížů. Na to naváděla mj. i existence pouze tří číslic – 1,2,3. Jednotlivým číslicím se přiřadilo písmeno dle polského kříže a tajenka se pak četla podle velkých polí mřížky sudoku. Vyšlo HORNÍ LOCHOV HŘBITOV.


Šifra č.3 – Veselé obrázky

Každý obrázek zobrazoval nějaké ustálené spojení, přičemž oproti standardu ale vždy jedno písmenko chybělo nebo přebývalo, takže zobrazené výjevy byly dost svérázné. Úkolem bylo v každém obrázku najít to jedno písmenko, aby pojmenování obrázku dávalo „normální“ smysl. Použity byly tyto obrázky: včelí hůl, arašídové křupky, bobří důl, živý pilot, past na myši, šibeniční humor, vosa souměrnosti, upálení HUSA, boží mouka, ples v opeře, vodíková bomba a střešní okno. Tajenka byla HŘBITOV HOLÍN.


Šifra č.4 – Sportka

Zadání navádělo na tiket Sportky, zaškrtání čísel a seřazení sloupců. K tomu měly týmy s sebou vystřihovánku, která měla napovědět, jak to celé seskládat dohromady. Pokud si každé vsazené číslo dle polohy na tiketu představíte jako malou kostičku (dle vystřihovánky), naskládáte ty jednotlivé vsazená sloupce na sebe (1 nahoru – 10 dospod), pak už je stačí dívat se z boku (resp. rozkrájet tu stavebnici na 10 dílů) a číst graficky písmena tajenky. Nejlepší na to byl asi čtverečkovaný papír. Tajenka zněla ČISTÝ RYBN. „ÍK“ se tam nevešlo, částečně i záměrně, aby se ta tajenka dala hůře odhadnout. 


Šifra č.5 – řadící páka

Pod obrázky bylo nutné si představit manuální řadící páku o pěti rychlostech bez zpátečky. A pak už jen odhalit princip kódování, kterým bila dvojková soustava, přičemž nejmenší rychlostí stupeň odpovídal řádu jednotek, a tak postupně výše až k pětce, která představovala 5. řád dvojkové soustavy, tzn. hodnotu 16. Např. první písmenko tajenky „řadí“ postupně 1,2 a 4, tzn. zápis ve dvojkové soustavě je 1011. převedeno do desítkové soustavy dostaneme číslo 11 a písmenko K. Tajenka zněla KŘÍŽEK V POLESÍ NAD RYBNÍČKEM.


Šifra č.6 – opilecká morseovka

V textu se výrazně často objevovaly pasáže s různými narážkami na alkohol a s ním spojené radovánky či strasti. A zrovna v těchto místech byla v textu navíc lomítka. Zásadní bylo si všimnout, že v šifrovací pomůcce nejsou uvedena standardní slova morseovky (akát, blýskavice, …), ale právě slova z „opilecké“ morseovky (absťák, blít až doma, ..). Pak si všechna tato slova či sousloví označit, nahradit morseovkovým zápisem daného písmene a vzniklý text přerozdělit podle lomítek v textu. Vyšlo PŘIVÝŠINA ROZC.


Šifra č.7 – tajné písmo

Text naváděl k manipulaci s papírem a svíčkou. Správným řešení bylo svíčku (zápalku, zapalovač, …) zapálit pod kolečkem na papíře. Po chvíli nahřátí se objevil nápis napsaný tajným inkoustem, který zahrnoval slovo BRADA + mapovou značku vrcholu kopce.


Šifra č.8 – pivní plechovka

Obrazec ze zadání stačilo vystřihnout včetně otvorů, přiložit na plechovku piva ze startovního balíčku dle kontury okraje a ve vystřižených dírách číst tajenku PODŮLŠÍ POMNÍK dle zadaného pořadí.


Šifra č.9 – choroby

V textu se pravilo o panu Churavém, který trpí řadou nemocí. Dostalo se mu moudrých rad, co má dělat, aby neskončil pod drnem. Každá z těch rad se vztahovala na nějaký orgán lidského těla, konkrétně šlo o žaludek, plíce, klouby, srdce, střeva, mozek, pokožku, prostatu a játra. Při bližším zkoumání se ukázalo, že každá z těch rad má právě tolik slov, kolik má písmen název souvisejícího orgánu. Do tajenky se četlo písmeno z názvu orgánu odpovídající poloze tučně označeného slova z moudré rady. Dalším stanovištěm byly DÍLCE MOST.  


Šifra č.10 – krabička zápalek

Text naváděl na krabičku zápalek a hledání 4 slov. Mnozí je nalezli už na startu či během hry. Každopádně se jednalo o samolepku vlepenou dovnitř krabičky, na níž byla slova CIDLINA, MOST, PILA, ŽELEZNICE.


Šifra č.11 – Rubikova kostka

Šifra využívala toho, že klasická Rubikova kostka obsahuje celkem 26 kostiček. Pak už šlo jen o to je správně pojmenovat, k čemuž měla mj. dopomoci druhá vystřihovánka ze startovního balíčku. A pak už jen podle kombinace barev určit polohu kostičky a přiřazené písmenko a číst tajenku VALDICE ŽEL PŘEJEZD NA CESTĚ KE STŘELNICI.


Šifra č.12 – nářadí a povolání

Obrázky představovaly nářadí typická pro určitá povolání. Tajenka se četla z názvů souvisejících povolání kovář, lékař, výpravčí, holič, švec, zedník, dřevorubec, zubař, krejčí, zahradník a zněla KAPLE ZEBÍN.


Šifra č.13 – moreseovka + fotka

Forma textu naváděla na morseovku a dále nabádala k luštění na vrcholu Zebína. Slova představovala písmena morseovky, přičemž malá písmena kódovala tečky a velká čárky. Tajenka zněla V CÍLI UKAŽTE ORGŮM FOTO CELÉHO TÝMU U KAPLE NA ZEBÍNĚ A SDĚLTE HESLO SVINĚ. CÍL JE V LODŽII.


Šifra č.14 – krajská města

Úkol zněl přiřadit k heslům stanovišť červené tečky ze zadání a určit, které heslo patří k puntíku označenému otazníkem. Při bližším zkoumání se dalo všimnout, že rozmístění teček má tak trochu tvar České republiky a hesla nějak souvisí s krajským městem či krajem. Správné přiřazení hesel bylo: Brno – drak, České Budějovice – Samson, Hradec Králové – lev, Jihlava – ježek, Liberec – žula, Olomouc – tvarůžek, Ostrava – uhlí, Pardubice – perník, Plzeň – pivo, Praha – jaro, Středočeský kraj – Rath, Ústí nad Labem – chemie, Karlovy Vary – becherovka a Zlín – boty. Označený puntík byl na místě Jihlavy, tudíž cílové heslo znělo JEŽEK.