fbpx

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec města Jičín zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18

tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: hlava@mujicin.cz